grf


ATTFØRING NYTTER!

Hvert år får nesten 30 000 personer bistand fra landets 100 attføringsbedrifter.

Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt. Det ligger mye bortkastet talent i unødvendig uføretrygding. Ingen burde bli avskrevet selv om man har havnet utenfor ordinært arbeidsliv.

Yrkesrettet attføring handler om:

  • Å få hjelp til å finne og dyrke fram talent man kanskje tror man ikke har.
  • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Å få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb.

For noen blir resultatet et comeback i arbeidslivet, for andre blir det kanskje et første møte.

På Aski tilbyr vi følgende arbeidsrettede tiltak/kurs/aktivitetstiltak og Amo kurs:

 Hovedbrosjyre til Aski finner du her: brosjyre