grf

 

             

Bli samarbeidsbedrift

Aski er alltid interessert i å komme i kontakt med bedrifter innenfor ulike sjangre for å kunne tilby våre arbeidssøkere praksisplasser i reelle bedriftsmiljøer. Dette gjelder hovedsakelig arbeidssøkere som er formidlingsklare til ordinært arbeid. Disse arbeidssøkerne deltar vanligvis i Oppfølging til arbeid eller andre yrkesrettede tiltak.

Praksisplass for arbeidssøker oppleves vanligvis som en "vinn-vinn" situasjon der arbeidsgiver får et nyttig tilskudd av arbeidskraft og arbeidssøker får anledning til å opparbeide seg arbeidserfaring som er gull verdt i den videre arbeidssøkingen.

Denne type praksisplass medfører ingen økonomiske forpliktelser for arbeidsgiver og arbeidssøker følges tett opp av veileder fra Aski iløpet av praksisperioden.

Ta kontakt med fagsjef Bente Marit Waage Jakobsen på telefon 920 29 635, bmwj@aski.no , dersom du lurer på om dette kunne være noe for din bedrift.

For tiden samarbeider vi på denne måten med blandt annet følgende bedrifter: