grf


    
         

Europris

Aski overtok Europris Karmøy 1.1.11. Butikken drives som et datterselskap av Aski og som en helt ordinær Europris butikk. Butikken har sin faste betjening, i tillegg brukes butikken aktivt i tråd med Askis formål som attføringsbedrift. Til enhver tid vil det være arbeidssøkere som har arbeidstrening ved butikken.

Aski ønsker å gi arbeidssøkere mest mulig reelle arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av yrker. Har du ønske om å få kjennskap til butikk yrket har du nå anledning til det.

Europris har stor variasjon i varespekter og høy omsetningshastighet, noe som gir en mengde ulike arbeidsoppgaver. På Europris vil du kunne få erfaring med:

  • Kasse betjening, veilede kunder
  • Plassering/eksponering av varer
  • Lager oppgaver som varemottak og utpakking av varer
  • Markedsføring/kampanjer
  • Praktiske oppgaver innen vedlikehold, renhold, rydding m.m.

Som attføringsarena har vi store forventninger til Europris. Dette blir en reell arbeidstreningsarena i et etterspurt yrke hvor det fortsatt er relativt gode muligheter for ansettelse uten for store krav til formell utdannelse.

Europris-kjedens egen hjemmeside hvor du ukentlig finner nye gode tilbud finner du her.

 

    
Butikkleder
Jon Inge Nilsen

jin@aski.no

52 85 20 55
Ansatte 

Irene Kvinnesland
Assisterende butikkleder

ik@aski.no

52 85 20 55