grf


   
     

Postadresse:

Pb 1033,
4294 Kopervik

Telefon: 52 85 66 77 (sentralbord)

Besøksadresse:

Fotvegen 13, Bygnes

E-post:

post@aski.no

Org.nr: 926 733 036

              

Åpningstider: 

Administrasjon alle dager fra 0800 til 1530 

Kjøkkenglede mand.,tisd. og  fred. fra 0800 til 1530. Onsd. og Torsd.  fra 0800 til 1800.
Lørd. fra 8.00-14.00.

Kopi og Profilering alle dager fra 0800 til 1530.

                                                                                                                                                          
Ragnhild Bjerkvik 
Daglig leder
Telefon: 52 85 66 77
Mobil: 992 76 690
E-post: rb@aski.no
         
 
Mary Ann Lund 
Barnehageleder


Telefon: 52 85 54 05
Mobil: 993 80 339 
E-post: mal@aski.no
Kari Tove Jensen 
Kontorleder

Telefon: 52 85 66 77
Mobil: 908 52 687
E-post: ktj@aski.no
Jan Mathiesen
Avdelingsleder Kopi&profil/Kjøkkenglede


Mobil: 924 17 411
E-post: jm@aski.no
Jon Inge Nilsen
Leder Europris
Telefon: 52 85 20 55 
Mobil: 901 09 292
E-post: jin@aski.no

 

Bente Marit Waage Jakobsen
Fagsjef
Mobil: 920 29 635 
E-post: bmwj@aski.no