grf


   

Aski Kontor og kantine

Avdelingen ivaretar bedriftens støttefunksjoner som økonomi, regnskap, lønn, personal, forsikring, arkivering, sentralbord, kantine og renhold.

Arbeidssøkere får anledning til å delta i bedriftens daglige drift innenfor støttefunksjonene. Avdelingen tilfører arbeidssøkere kompetanse som kan gi yrkesmuligheter innen praktisk kontorarbeid og kantinedrift. Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Sentralbord.
  • Postbehandling, dokumenthåndtering, arkivering.
  • Tilbudsbrev, leverandøroppfølging og korrespondanse.
  • Utarbeidelse av statistikker til internt bruk.
  • Økonomi-/regnskapsarbeid.
  • Innkjøp og logistikkarbeid av renhold og kontorrekvisita.
  • Kantinerelaterte oppgaver som planlegging av meny og vareinnkjøp.
  • Baking, koking, steking for intern kantinedrift.

Avdelingen er godkjent til å kunne gi fagbrev i kontorfaget.

 
Kontorleder
Kari Tove Jensen ktj@aski.no
908 52 687