grf

 

                                    

NYTTIGE LINKER

 

Ledige stillinger

NAV
Finn.no
Stepstone
Indeed
 
 

Helse

Nettportalen Psykisk helse
Selvhjelp Norge
Personskade
Mental Helse
 
 

Utdanning/yrkerYour Link

Vilbli
Jobbfeber
Rogaland Fylkeskommune, utdanning
Høgskolen Stord Haugesund
Næringsakademiet
Haugaland AOF
 
 

Andre nettsteder

Attføring nytter
Attføringsbedriftene.no
AVI-meldingen (St.mld nr. 9, Arbeid, velferd og inkludering)
Konjunkturbarometeret for Rogaland (Barometeret på utvikling og utfordringer for næringslivet og på arbeidsmarkedet i Rogaland)
Jobbressurs