grf

  
 

OM ASKI

  • Aski AS er en Arbeid og Ikluderingsbedrift som ble etablert i 1973 under navnet AS Karmøy Industri.
  • Bedriften, som opprinnelig var en mekanisk bedrift, har i dag en tjenesteytende profil.
  • Hovedkunde er NAV, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak på Aski.
  • Formålet til Aski er å få avklart den enkelte deltaker sine forutsetninger for framtidig arbeid, gi nødvendig arbeidspraksis og kvalifisering, og bistå med formidling til det ordinære arbeidslivet. Aktivitetene i tiltakene skjer i reelle bedriftsmiljø.
  • Virksomhetsområdene våre er bl.a. produksjon og salg av kjøkken/bad/garderobe, kopi- og profileringsartikler, butikk, budtjeneste, barnehagedrift, kantinedrift, kontortjenester og dataopplæring.
  • Vi har ca 240 tiltaksplasser og ca 70 personer er fast ansatt på bedriften.
  • Vi er i hovedsak eid av Karmøy Kommune, Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune (81 %), men en rekke lokale bedrifter har også eierposter hos oss.
  • Rundt 330 personer starter hvert år sin yrkesrettede attføring på bedriften. Vårt mål er at alle som slutter etter endt tiltaksperiode i Oppfølging til arbeid skal være i en ordinær jobb når de slutter. Kravet fra NAV er at minst 65 % skal inneha ordinært arbeid med lønn når de avsluttes.
  • Vi har mange gode historier å fortelle om fornøyde arbeidssøkere som fikk en ny mulighet via vår bedrift. Her kan du se noen av dem.
 

Kontaktinformasjon:

  Telefon: 52 85 66 77 (sentralbord)
Besøksadresse: Fotveien 13, Bygnes
E-post: post@aski.no

 

 

 

 

Aski Årsmelding 2015
Aski Årsmelding 2016
Aski Årsmelding 2017
Aski Årsmelding 2018
 
 
 
 

Aski er Equass sertifisert. Sertifisering i henhold til Equass betyr at Aski arbeider etter retningslinjer og prosedyrer som følger kravene i den europeiske standarden for denne type virksomheter. Les mer om Equass på www.equass.no

 
 

  Organisasjonsplan Aski