grf

 

 

Aski er med i "Ringer  i vannet" samarbeidet med NHO Service

 
                                                          

Ringer i vannet er et prosjekt som går på et tettere samarbeid mellom NHOs medlemsbedrifter og attføringsbedrifter om rekruttering av arbeidskraft.

Attføringsbedrifter har til enhver kontakt med arbeidssøkere som ved hjelp av en målrettet attføringsprosess vil kunne bli kvalifisert arbeidskraft for ulike typer bedrifter under NHO Service paraplyen.

Hensikten er å skape et formalisert samarbeid om rekruttering mellom Aski og lokale NHO Service-bedrifter gjennom samarbeidsavtaler som går på hospitering, opplæring m.m.

Prosjektet startet opp august 2012. Gjennom dette samarbeidet forventer Aski å formidle enda flere arbeidssøkere til det ordinære arbeidslivet.

Les mer om Ringer i vannet her.

 

                                            
 

Pr. idag har vi  denne type samarbeidavtaler med følgende bedrifter: