grf

 

  

Tilbakemeldinger

  
 

Vi på Aski ønsker stadig å bli bedre.

Ved Aski blir muligheten for tilbakemeldinger betraktet som et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre både attføringstjenestene og tjenesteleveranse for øvrig. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger, positive og negative, både fra deg som har hatt et tilbud på Aski som arbeidssøker og samarbeidspartnere.

Denne type tilbakemeldinger kan du gi ved å klikke her.

 
                                      
 
 

Formell klage

                                  

Du har også anledning til å fremsette en formell klage.

Det kan klages på alle forhold som du ikke er fornøyd med ved Aski, eks. faglig oppfølging og veiledning, utstyr og fysisk arbeidsmiljø, tilrettelegging, innflytelse på attføringsløp m.m. For kunde gjelder det tjenesteleveranse og produkt.

En formell klage registreres i vårt avvikssystem og følges opp etter bestemt prosedyre. Dersom du ønsker å fremsette slik klage kan du benytte dette skjemaet. Skjemaet leveres ansvarlig kontaktperson eller nærmeste overordnede.

                            
  Prosedyre formell klage  
  Klage skjema